Regulamin reklamacji gwarancyjnych

 • Prosimy o poprawne wypełnienie formularza oraz dokładne opisanie występującej usterki.
 • Dane urządzenia: typ oraz numer fabryczny, znajdują się na Karcie Gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej
 • Podczas wizyty technika wymagane są:
  – podbita przez sklep Karta Gwarancyjna, w odpowiednich miejscach tj. na stronie głównej karty gwarancyjnej oraz na kuponach gwarancyjnych
  – podbita Karta gwarancyjna przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami w przypadku sprzętu wymagającego podłączenia do instalacji gazowej oraz urządzeń elektrycznych, niewyposażonych fabrycznie we wtyczkę przyłączeniową, w miejscu „Świadectwo podłączenia”.
  – dowód zakupu: paragon lub faktura do wglądu technika podczas wizyty.
 • Kontakt ze strony serwisu w terminie 2 dni roboczych, przy wykorzystaniu telefonu lub adresu mailowego jest równoznaczny z przyjęciem reklamacji.
 • W przypadku braku kontaktu ze strony serwisu w wyżej podanym terminie, prosimy o telefon w celu weryfikacji otrzymania zgłoszenia przez serwis.

UWAGI

Jeśli nie potrafią Państwo określić usterki, uszkodzonej części lub kodu błędu, mile widziana jest dokumentacja zdjęciowa, którą mogą Państwo dołączyć do zgłoszenia.

Dla potwierdzenia danych urządzenia i dokładnej weryfikacji wypełniania karty gwarancyjnej, można również załączyć odpowiednią stronę z karty gwarancyjnej w postaci skanu lub zdjęcia.

  Identyfikacja sprzętu  Dane kontaktowe
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 póź. 833 i Dz. U. nr 02.101.926. Administratorem danych osobowych jest firma DAR-GAZ, u której w siedzibie są przechowywane dane. Klient ma prawo wglądu i uaktualnienia danych osobowych.

  Akceptuję regulamin zgłoszenia naprawy.