Wykonujemy remonty łazienek w ramach dofinansowań z PFRON-u (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Składając wniosek o refundację kosztów przystosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, muszą mieć Państwo wykonawcę robót oraz osobę, która wykona dla Państwa kosztorys usunięcia barier architektonicznych.  Jeśli poszukują Państwo firmy która kompleksowo zajmie się wszystkim, dobrze trafiliście.

Należy pamiętać, że PFRON nie finansuje całościowo remontu łazienki – procent wkładu własnego dla robót wyszczególnionych w kosztorysie jest przyznawany proporcjonalnie do dochodów w gospodarstwie domowym.

Również za prace dodatkowe nieobjęte kosztorysem, koszty przechodzą na Państwa wobec czego w przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) jest instytucją zajmującą się dofinansowaniami i rozpatrywaniem wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – głównie dostosowanie  łazienki dla osoby mającej problemy z poruszaniem się.

Zgodnie z wytycznymi PFRON-u, przygotowujemy kosztorys ofertowy (wstępny) jak i powykonawczy wg KNR-u (Katalogu Nakładów Rzeczowych), rysunki techniczne przed i po remoncie. Dobieramy urządzenia sanitarne i uchwyty łazienkowe do Państwa potrzeb a Państwo wybieracie sami płytki ceramiczne wg swojego gustu.

W porozumieniu z naszymi partnerami handlowymi jest możliwość wykonania wizualizacji łazienki jak będzie wyglądała po wyborze płytek i wzoru ich ułożenia.

W porozumieniu z Państwem, wyceniamy również zakres robót dodatkowych – czyli tych, których dofinansowanie PFRON-u nie obejmuje, np. ułożenie dodatkowych płytek na ścianie(poza limitem który przyznaje PCPR), wykonanie pozostałej instalacji elektrycznej, remont sufitu czy montaż lustra.

W ramach współpracy jest możliwość wykonania również innych remontów dla Państwa potrzeb.

Oferujemy również rozłożenie kosztów remontu łazienki na raty na korzystnych warunkach kredytowy.