Formularz zgłoszeniowy naprawy gwarancyjnej

Regulamin reklamacji gwarancyjnych

 • Prosimy o poprawne wypełnienie formularza oraz dokładne opisanie występującej usterki.
 • Dane urządzenia: typ oraz numer fabryczny, znajdują się na Karcie Gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej
 • Podczas wizyty technika wymagane są:
  – podbita przez sklep Karta Gwarancyjna, w odpowiednich miejscach tj. na stronie głównej karty gwarancyjnej oraz na kuponach gwarancyjnych
  – podbita Karta gwarancyjna przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami w przypadku sprzętu wymagającego podłączenia do instalacji gazowej oraz urządzeń elektrycznych, niewyposażonych fabrycznie we wtyczkę przyłączeniową, w miejscu „Świadectwo podłączenia”.
  – dowód zakupu: paragon lub faktura do wglądu technika podczas wizyty.
 • Kontakt ze strony serwisu w terminie 2 dni roboczych, przy wykorzystaniu telefonu lub adresu mailowego jest równoznaczny z przyjęciem reklamacji.
 • W przypadku braku kontaktu ze strony serwisu w wyżej podanym terminie, prosimy o telefon w celu weryfikacji otrzymania zgłoszenia przez serwis.

Uwagi: Jeśli nie potrafią Państwo określić usterki, uszkodzonej części, kodu błędu, mile widziana jest dokumentacja zdjęciowa, którą mogą Państwo dołączyć do zgłoszenia.
Dla potwierdzenia danych urządzenia i dokładnej weryfikacji wypełniania karty gwarancyjnej, można również załączyć odpowiednią strony z karty gwarancyjnej w postaci skanu lub zdjęcia.

Pole oznaczone * jest wymagane
Pole oznaczone ** obowiązkowo w przypadku działalności gospodarczej


Identyfikacja sprzętu


Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 póź. 833 i Dz. U. nr 02.101.926. Administratorem danych osobowych jest firma DAR-GAZ, u której w siedzibie dane są przechowywane. Klient ma prawo wglądu i uaktualnienia danych osobowych.
Akceptuję regulamin zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.